Harjoitukset

Miten  toimintaan pääsee  mukaan

KPK:n toimintaan tullaan mukaan aina avoimien raunioharjoitusten kautta, jotka järjestetään Lauantaisin klo  12.00 alkaen Jumalniemen raunioradalla (Kyminsuuntie  160, Kotka). Tämä käytäntö koskee myös seuran toimivia jäseniä´silloin kun he hankkivat  uuden koiran, jonka kanssa haluavat  aloittaa etsintäkoulutuksen. 

Raunioharjoituksissa opetellaan pelastushaun alkeita ja  harjoitusten vetäjät arvioivat koirakon  soveltuvuutta pelastuskoiratoimintaan.  Jäseneksi  haluavan tulee myös käydä  tutustumassa edistyneempien hakuryhmien harjoituksiin   ilman  omaa koiraa.  Tutustumiskäynneistä   voi  sopia  raunioharjoitusten yhteydessä  ryhmänvetäjien tai muiden ryhmien jäsenten kanssa.  Uusilta jäseniltämme odotamme halua sitoutua itsensä ja koiransa kouluttamiseen   sekä  saavutettujen taitojen aktiivista ylläpitoa viikkoharjoituksissa  ja hälytysryhmässä

Jäsenyyttä   voi  anoa, kun on osoittanut aktiivisuutta  raunioilla  ja  tutustunut ryhmäharjoituksiin. Hallitus  hyväksyy jäsenyyden  kirjallisen hakemuksen perusteella.  Jäsenhakulomakkeita  saa   raunioryhmän vetäjiltä.

JÄSENMAKSU v. 2020:

  • Henkilöjäsen 30€ / v
  • Kannatusjäsen 20 €/ v

Ohjaajan sitoutuminen  etsintätyöhön

Yhdistys tarjoaa koulutusta koirien ohjaajille Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) antamien ohjeistusten mukaan, sekä kannustaa jäseniään osallistumaan Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (Vapepa), SPeKL:n sekä sen jäsenyhdistysten tarjoamiin koulutuksiin sekä yhteisharjoituksiin.

Etsintäkurssin suoritettuaan koiranohjaajat  liittyvät  paikalliseen  Vapepan hälytysyhmään.  Iso osa harjoittelusta   tapahtuu myös  ilman omaa koiraa (viestintä-, suunnistus- ja  etsintäharjoitukset  sekä koejärjestelyihin osallistuminen).

Pelastuskoirakon kouluttautuminen  hälytysryhmätasolle  kestää  useamman vuoden. Koirakon  edistyessä  heidät  ohjataan  aina vaativampaan harjoitusryhmään.   KPK:n   toiminta- ja  koulutusperiaatteet  on sovittu. Toimintamalli  ja harjoittelun eteneminen   on kuvattu  täällä.

Harjoituksiin tulee  ilmoittautua  viimeistään  edellisenä  päivänä. Ryhmänvetäjät   käyttävät   vapaa-aikaansa  harjoitusten suunnitteluun ja ohjaamiseen, joten  on kohteliasta  ilmoittaa  pääseekö  harjoituksiin vai  ei. 

Harjoituksiinilmoittaudutaan sähköisessä treenikalenterissa, johon  annetaan tunnukset ja liitetään hallituksen  hyväksymät  seuran uudet  jäsenet.

Onko koirastani  pelastuskoiraksi ?

Kaikenrotuiset koirat  sopivat pelastuskoiraksi, joskin liian pienelle  tai  raskaalle koiralle  etsintä  voi olla  vaikeaa. Myöskin liian  riistaviettinen  koira  ei  sovi pelastuskoiran tehtäviin. Pelastuskoiran tulee olla luonteeltaan sosiaalinen, rohkea, ihmisystävällinen ja  avoin.

Hakuharjoittelussa toimintatapamme on ns. partiointi, jonka aikana koiraa ei varsinaisesti ohjata, vaan koira kulkee ohjaajan hallinnassa vapaana alueella kunnes havaitsee maalihenkilön hajun. Partioinnissa ohjaajan tehtävänä on ohjata koiraa etsintäalueella sellaiseen asemaan josta sillä on paras mahdollisuus  saada hajuhavainto etsittävästä.

Bosse nauttii lasten huomiosta.
Veikko antaa ohjeet
Kerttukin oli harjoituksissa
Iitukin oli rapsuteltavana KPK:n yleisötapahtumassa.